Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-160".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 242249 461205
Identifier wsb-2019-160
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7165
Publicatiedatum 2019-01-08
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 160
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Munsterdijk
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het lozen van grondwater op watergang Elsbeek te Rietmolen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Rietmolen