Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2019 gepubliceerd door Waterschap Scheldestromen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-13500".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Scheldestromen
Geo informatie (waterschap) Waterschap Scheldestromen
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2018-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2018-07-01
Grondslag artikel 117 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=117&g=2018-07-01
Grondslag artikel 122a van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=122a&g=2018-07-01
Grondslag artikel 122b van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=122b&g=2018-07-01
Grondslag artikel 124 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=124&g=2018-07-01
Grondslag artikel 139 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=139&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker Waterschap Scheldestromen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.7/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-12-27
Referentienummer 2019043955
Regeling CVDR633805_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-30
Taal nl
Titel Verordening op de watersysteemheffing 2020
Uitgever Waterschap Scheldestromen
Verwijzing wsb-2019-13500
Volgnummer 13500