Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2019 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-13425".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2020
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Geo informatie (waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 95 van de Waterschapswet]|[1.0:c:BWBR0005108&artikel=95&g=2018-07-01
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2019-11-14
Jaargang 2019
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-12-24
Regeling CVDR633163_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-01-01
Taal nl
Titel Besluit primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2020
Uitgever Waterschap Brabantse Delta
Verwijzing wsb-2019-13425
Volgnummer 13425