Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2019 gepubliceerd door Waterschap Brabantse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2019-13284".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Citeertitel Peilbesluit Oosterhout - Waalwijk
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Brabantse Delta
Geo informatie (waterschap) Waterschap Brabantse Delta
Grondslag artikel 5.2 van de Waterwet]|[1.0:c:BWBR0025458&artikel=5.2&g=2018-07-01
Jaargang 2019
Maker Waterschap Brabantse Delta
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-12-19
Regeling CVDR288028_3
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-12-19
Taal nl
Titel Peilbesluit Oosterhout Waalwijk
Uitgever Waterschap Brabantse Delta
Verwijzing wsb-2019-13284
Volgnummer 13284