Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2019-1210".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 190048 443873
Identifier wsb-2019-1210
Jaargang 2019
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6812CZ 17
Publicatiedatum 2019-02-05
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 1210
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Boterdijk
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het graven van preufsleuven op de Rijnkade/Boterdijk in Arnhem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Arnhem