Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-10-2019 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2019-11358".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Bijlage Begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023|exb-2019-50830
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Jaargang 2019
Maker Waterschap Rijn en IJssel
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM/1.6/xml/MC-DRP-OverigeInformatie-Web-ZM.xml
Organisatietype waterschap
Publicatieblad Waterschapsblad
Publicatiedatum 2019-10-24
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige overheidsinformatie
Taal nl
Titel Tervisielegging en verkrijgbaarstelling begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Verwijzing wsb-2019-11358
Volgnummer 11358