Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-8991".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 209725 472365
Identifier wsb-2018-8991
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7418ET 13
Publicatiedatum 2018-09-07
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8991
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Keulenstraat
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van grondonderzoek in de kern- en beschermingszone van een primaire waterkering te Deventer
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Deventer