Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-09-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-8990".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 210820 461943
Identifier wsb-2018-8990
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7201BK 9
Publicatiedatum 2018-09-07
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8990
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Berkelsingel
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een vlonder in watergang Berkel te Zutphen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Zutphen