Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-8201".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 210013 461864
Identifier wsb-2018-8201
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7201HB 7
Publicatiedatum 2018-08-17
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8201
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam IJsselkade
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het verwijderen van kabels en leidingen uit de kern- en beschermingszone van primaire waterkering dijkring 50, tussen dijkpalen 96 en 99 aan de IJsselkade te Zutphen.
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Zutphen