Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-8072".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 224876 456910
Identifier wsb-2018-8072
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7251LH 11
Publicatiedatum 2018-08-14
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8072
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Wiersserallee
Taal nl
Titel Besluit verlenen ontheffing van het verbod voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening in verdrogingsgevoelige gebieden aan Landgoed de Wiersse in Vorden
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Vorden