Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-8037".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 223746 433541
Identifier wsb-2018-8037
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7071DZ 239
Publicatiedatum 2018-08-13
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 8037
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Bongersstraat
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een afvoerbuis aan de Bongersstraat in Ulft
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Ulft