Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-7950".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346697_8
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Externe bijlage Bijlage 1: onderwerpen algemene regels |exb-2018-49575
Externe bijlage Bijlage 2: toegelaten peilstijgingen |exb-2018-49576
Externe bijlage Bijlage 3a: meetpunten KRW |exb-2018-49577
Externe bijlage Bijlage 3b: natte natuurgebieden |exb-2018-49578
Externe bijlage Bijlage 4: zonering en afmetingen geen legger |exb-2018-49579
Externe bijlage Bijlage 5: bepaling van profiel van vrije ruimte |exb-2018-49580
Externe bijlage Bijlage 6: technische natuurvriendelijke oever |exb-2018-49581
Externe bijlage Principetekening 26: Dam met duiker in A-water|exb-2018-49582
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2017-07-01
Identifier wsb-2018-7950
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-08-09
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7950
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 2018084300
Startdatum 2018-08-10
Taal nl
Titel Wijziging Beleidsregels 5.6, 5.21 en vaststelling beleidsregel 5.22 Keur Waterschap Rivierenland 2014
Uitgever Waterschap Rivierenland