Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-7947".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346099_6
Citeertitel Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Externe bijlage Principetekening bruggen|exb-2018-49566
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Identifier wsb-2018-7947
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-08-09
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7947
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 2018084300
Startdatum 2018-08-10
Taal nl
Titel Wijziging Algemene Regels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014
Uitgever Waterschap Rivierenland