Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-08-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-7814".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 245273 448387
Identifier wsb-2018-7814
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7104AV 6
Publicatiedatum 2018-08-06
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7814
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Grevinkweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het graven van een watergang, leggen van 3 dammen met duiker en plaatsen van afrastering nabij de Grevinkweg in Winterswijk-Meddo
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Winterswijk Meddo