Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2018-7424".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag Onbekend;
Identifier wsb-2018-7424
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-07-24
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7424
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Rectificatie Verbod op onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening in verdrogingsgevoelige natuurgebieden binnen het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel