Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-7161".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 232663 458357
Identifier wsb-2018-7161
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7271NA 6
Publicatiedatum 2018-07-20
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7161
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Hambroekweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van een uitstroomvoorziening nabij de Hambroekweg in Borculo
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Borculo