Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-01-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-696".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 247433 443819
Identifier wsb-2018-696
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7103
Publicatiedatum 2018-01-30
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 696
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Vredenseweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het verbreden van een watergang en het leggen van een kabel te Winterswijk
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Winterswijk