Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-659".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 210055 461683
Identifier wsb-2018-659
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7201HD 20
Publicatiedatum 2018-01-26
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 659
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam IJsselkade
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de lage kade, IJsselkade te Zutphen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Zutphen