Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-01-2018 gepubliceerd door Waterschap Limburg. De publicatie is van het type Overige overheidsinformatie en heeft als identifier "wsb-2018-625".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 197519 355933
Documentsoort Overige overheidsinformatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Limburg
Identifier wsb-2018-625
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6043CX
Publicatiedatum 2018-01-26
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 625
Publicerende organisatie Waterschap Limburg
Samenvatting inhoud tariefbesluit watersysteemheffingen 2018
Straatnaam Maria Theresialaan
Taal nl
Titel Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017
Uitgever Waterschap Limburg
Waterschapsnaam Waterschap Limburg
Woonplaats Roermond