Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-05-2018 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-5070".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346697_7
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2017-07-01
Identifier wsb-2018-5070
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-05-31
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5070
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 2018044071/201844138
Startdatum 2018-06-01
Taal nl
Titel Wijziging algemene regels en beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 (objecten en varen in de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen)
Uitgever Waterschap Rivierenland