Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-05-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-5021".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 196515 445151
Identifier wsb-2018-5021
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6883JH 6
Publicatiedatum 2018-05-28
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5021
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Biljoen
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het vervangen van gastransportleiding nabij de Biljoen in Velp
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Velp