Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-2793".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 200831 439951
Identifier wsb-2018-2793
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6923
Publicatiedatum 2018-03-29
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2793
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Roodwilligenstraat
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van werkstroken en dammen met duikers, ten behoeve van het project ViA15
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Groessen