Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-01-2018 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2018-252".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018
Betreft regeling CVDR607234_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A3&g=2018-01-01
Grondslag artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=10%3A12&g=2018-01-01
Grondslag artikel 84, eerste lid, van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=84&lid=1&g=2018-01-01
Grondslag artikel 95 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=95&g=2018-01-01
Identifier wsb-2018-252
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-01-11
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 252
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Startdatum 2018-01-12
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta