Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-2356".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 195710 442518
Identifier wsb-2018-2356
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6931AE 98
Publicatiedatum 2018-03-15
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2356
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam IJsseldijk
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen en behouden van een uitstroomvoorziening aan de Driegaardensestraat in Westervoort
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Westervoort