Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-03-2018 gepubliceerd door Waterschap Limburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-2317".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2017
Betreft regeling CVDR601307_2
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Limburg
Grondslag art. 110 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2017-01-01
Grondslag hfdst. XVIIb Wschw;1.0:c:BWBR0005108&hoofdstuk=XVIIb&g=2017-01-01
Grondslag hfdst. 6 Waterschapsbesluit;1.0:c:BWBR0023025&hoofdstuk=6&g=2017-01-01
Identifier wsb-2018-2317
Jaargang 2018
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-03-14
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2317
Publicerende organisatie Waterschap Limburg
Startdatum 2018-01-27
Taal nl
Titel Verordening zuiveringsheffing Waterschap Limburg 2017
Uitgever Waterschap Limburg
Waterschapsnaam Waterschap Limburg