Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-12810".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR619197_1
Citeertitel Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Grondslag Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&g=2018-07-01
Grondslag Archiefwet 1995;1.0:c:BWBR0007376&g=2018-07-28
Grondslag Archiefbesluit 1995;1.0:c:BWBR0007748&g=2013-01-01
Grondslag Archiefregeling;1.0:c:BWBR0027041&g=2014-01-01
Identifier wsb-2018-12810
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 12810
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Startdatum 2018-12-28
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent het archief Archiefverordening Waterschap Rijn en IJssel 2018
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel