Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2018 gepubliceerd door Waterschap Hollandse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-12522".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR271608_5
Citeertitel Keur voor waterschap Hollandse Delta 2014
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2018-12-03
Eindverantwoordelijke Waterschap Hollandse Delta
Externe bijlage Beleidsregel windturbines|exb-2018-73385
Geo informatie (waterschap) Waterschap Hollandse Delta
Grondslag Waterschapswet;1.0:v:BWBR0005108
Grondslag Waterwet;1.0:v:BWBR0025458
Grondslag Waterbesluit;1.0:v:BWBR0026872
Grondslag Waterregeling;1.0:v:BWBR0026845
Grondslag Provinciale waterverordening;
Identifier wsb-2018-12522
Jaargang 2018
Onderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-12-19
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 12522
Publicerende organisatie Waterschap Hollandse Delta
Startdatum 2018-12-03
Taal nl
Titel Keur voor waterschap Hollandse Delta 2014
Uitgever Waterschap Hollandse Delta