Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-12404".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 219967 457535
Identifier wsb-2018-12404
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7251LL 4
Publicatiedatum 2018-12-17
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 12404
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam De Leuke
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het uitvoeren van een gestuurde boring, een persing en het leggen van een kabel in de kern- en beschermingszone te Vorden
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Vorden