Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2018-11450".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 209268 453936
Identifier wsb-2018-11450
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7226
Publicatiedatum 2018-11-21
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 11450
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Spaensweertweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, aanleggen van rioolpersleidingen nabij de Molenstraat en Emmerweg te Steenderen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Bronkhorst