Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2018-10740".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Brief 8 oktober waarmee verg wordt aangevraagd|exb-2018-63374
Externe bijlage aanvraagformulier d.d. 12 oktober|exb-2018-63375
Externe bijlage Ontwerpbesluit|exb-2018-63376
Externe bijlage Tekening tracé en werkstrook |exb-2018-63377
Externe bijlage Geohydrologisch rapport|exb-2018-63378
Externe bijlage Monitorings- en lozingenadvies|exb-2018-63379
Geo informatie (coördinaten) 199787 438633
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2018-10740
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6923PD
Publicatiedatum 2018-10-31
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10740
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Helhoek
Taal nl
Titel Ontwerpbesluit ter inzage  voor grondwateronttrekking t.b.v. het verleggen van twee rioolpersleidingen en een drinkwatertransportleiding te Duiven en Zevenaar  voor het project ViA15
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Groessen