Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2018 gepubliceerd door Waterschap Aa en Maas. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2018-10728".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR613631_1
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Waterschap Aa en Maas 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Aa en Maas
Externe bijlage Ondertekend besluit|exb-2018-63276
Geo informatie (waterschap) Waterschap Aa en Maas
Grondslag artikel 59 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=59&g=2018-07-01
Grondslag artikel 78 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=78&g=2018-07-01
Grondslag artikel 83 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=83&g=2018-07-01
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2018-09-19
Identifier wsb-2018-10728
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-10-30
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10728
Publicerende organisatie Waterschap Aa en Maas
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Algemene Subsidieverordening Waterschap Aa en Maas 2019
Uitgever Waterschap Aa en Maas