Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-10-2018 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2018-10270".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Beleidsregel 1.5 Waterk. permanente afgravingen|exb-2018-61060
Externe bijlage Beleidsregel 1.6 Waterk. aanberming verhardingen|exb-2018-61061
Externe bijlage Beleidsregel 1.7 Waterk. verticale boringen en|exb-2018-61062
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2018-10270
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2018-10-17
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 10270
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Ter inzage: Ontwerp-beleidsregels activiteiten in en nabij een waterkering
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel