Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-10-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "wsb-2017-9897".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage bijlage|exb-2017-49134
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2017-9897
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-10-27
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 9897
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Taal nl
Titel Publicatie Ontwerp Beleidsregel behoud van goede ecologische inrichting
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel