Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-10-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-9036".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 202021 436760
Identifier wsb-2017-9036
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6905DW 18
Publicatiedatum 2017-10-03
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 9036
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Panovenweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het plaatsen van een steiger in watergang Breuly te Zevenaar.
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Zevenaar