Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-08-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-7281".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 216012 440698
Identifier wsb-2017-7281
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7007GK 1
Publicatiedatum 2017-08-07
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7281
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Europaweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van 2 uitstroomvoorzieningen t.b.v. het afvoeren van hemelwater afkomstig van een fietstunnel in Doetinchem.
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Doetinchem