Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-08-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-7179".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 217688 442423
Identifier wsb-2017-7179
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7001EA 1
Publicatiedatum 2017-08-03
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7179
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Slingelaan
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor de herinrichting van het terrein aan de Slingelaan 1 in Doetinchem
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Doetinchem