Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-08-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-7178".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 234568 440226
Identifier wsb-2017-7178
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7122
Publicatiedatum 2017-08-03
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 7178
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Boterdijk
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het vervangen van een duiker aan de Boterdijk in Aalten
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Aalten