Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-07-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2017-6799".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Projectplan Herinrichting Osink-Bemersbeek|exb-2017-31752
Externe bijlage Kaart Voor het projectgebied relevant deel|exb-2017-31753
Externe bijlage GGOR Osinkbeek-Bemersbeek|exb-2017-31754
Externe bijlage Bijlage 1 Situatietekening|exb-2017-31755
Externe bijlage Bijlage 2 Wijzigingen Kottense Veen|exb-2017-31756
Externe bijlage Bijlage 3 Wijzigingen Aerden Kruijk|exb-2017-31757
Externe bijlage Bijlage 4 Wijzigingen Osinkbeek|exb-2017-31758
Externe bijlage Bijlage 5 Wijzigingen Schippersbeek|exb-2017-31759
Externe bijlage Bijlage 6 Profielen Kottense Veen|exb-2017-31760
Externe bijlage Bijlage 7 Profielen Aerden Kruijk|exb-2017-31761
Externe bijlage Bijlage 8 Profielen Osinkbeek|exb-2017-31762
Externe bijlage Bijlage 9 Profielen Schippersbeek|exb-2017-31763
Geo informatie (coördinaten) 248541 443383
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2017-6799
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7101
Publicatiedatum 2017-07-24
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 6799
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Lageweg
Taal nl
Titel Projectplan Waterwet ‘Herinrichting Osink-Bemersbeek te Winterswijk Oost’ / GGOR Osink-Bemersbeek
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Winterswijk