Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-07-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-6677".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 204956 430168
Identifier wsb-2017-6677
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6916BW 18
Publicatiedatum 2017-07-20
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 6677
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Boterdijk
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor asfaltreconstructiewerkzaamheden en het verplaatsen van lichtmasten in Lobith in Tolkamer
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Tolkamer