Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-07-2017 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2017-6492".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346697_6
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2017-07-01
Identifier wsb-2017-6492
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-07-17
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 6492
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 2017033865
Startdatum 2017-07-18
Taal nl
Titel Rectificatie wijziging Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014 Waterschap Rivierenland
Uitgever Waterschap Rivierenland