Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2017 gepubliceerd door Waterschap Rivierenland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2017-6326".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346697_5
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rivierenland
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rivierenland
Grondslag art. 56 lid 1 Wschw;1.0:c:BWBR0005108&artikel=56&lid=1&g=2016-02-01
Identifier wsb-2017-6326
Jaargang 2017
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-07-11
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 6326
Publicerende organisatie Waterschap Rivierenland
Referentienummer 2017033865
Startdatum 2017-07-12
Taal nl
Titel Wijziging Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2014 Beleidsregels 5.1, 5.5, 5.6 en 5.8 en de algemene toetsingscriteria
Uitgever Waterschap Rivierenland