Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-06-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-5944".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 200032 444301
Identifier wsb-2017-5944
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 6988
Publicatiedatum 2017-06-30
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5944
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Rivierweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van verharding en de bouw van 2 poorten langs de Rivierweg in Lathum
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Lathum