Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-06-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-5575".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 218963 468827
Identifier wsb-2017-5575
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7217RG 177
Publicatiedatum 2017-06-22
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 5575
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Lochemseweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het lozen van grondwater in twee watergangen nabij de Lochemseweg te Harfsen.
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Harfsen