Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-05-2017 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2017-4288".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR392500_2
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag Waterschapswet, art. 78, lid 1;1.0:v:BWBR0005108&artikel=78
Grondslag Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2;1.0:v:BWBR0005537
Identifier wsb-2017-4288
Jaargang 2017
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-05-15
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4288
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Startdatum 2017-05-16
Taal nl
Titel Eerste wijziging Algemene Subsidieverordening 2016
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta