Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-05-2017 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "wsb-2017-4287".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied
Betreft regeling CVDR602080_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Drents%20Overijsselse%20Delta/CVDR392500/CVDR392500_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Brabantse%20Delta/385198/385198_1.html
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gelderland/CVDR601659/CVDR601659_1.html
Identifier wsb-2017-4287
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-05-15
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 4287
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Startdatum 2017-05-16
Taal nl
Titel Besluit van het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende bestuurlijke afspraken rond klimaatbestendigheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta