Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-04-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Plannen | overig en heeft als identifier "wsb-2017-3345".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Plannen | overig
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Externe bijlage Ontwerp projectplan Twentekanaal|exb-2017-14514
Externe bijlage m.e.r. beoordeling|exb-2017-14515
Externe bijlage m.e.r. beoordelingsbesluit|exb-2017-14516
Externe bijlage definitief ontwerp tekening 1|exb-2017-14517
Externe bijlage defintief ontwerp tekening 2|exb-2017-14518
Externe bijlage natuurtoets|exb-2017-14519
Externe bijlage aanvulling quickscan Flora en Fauna|exb-2017-14520
Externe bijlage archeologisch onderzoek|exb-2017-14521
Externe bijlage verkennend bodemonderzoek|exb-2017-14522
Externe bijlage voortoets Wet Natuurbescherming|exb-2017-14523
Externe bijlage memo externe veiligheid|exb-2017-14524
Externe bijlage vergunningeninventarisatie|exb-2017-14525
Geo informatie (coördinaten) 212894 464056
Geo informatie (waterschap) Waterschap Rijn en IJssel
Identifier wsb-2017-3345
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7211CG 20
Publicatiedatum 2017-04-12
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 3345
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Kapperallee
Taal nl
Titel Ontwerp projectplan Waterwet ‘Dijkversterking Twentekanaal te Zutphen’
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Eefde