Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-01-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-302".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 210607 460427
Identifier wsb-2017-302
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7206
Publicatiedatum 2017-01-12
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 302
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Schouwlaaksweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, het aanbrengen van een kleilaag op het binnentalud van de primaire waterkering, nabij de Schouwlaakseweg te Zutphen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Zutphen