Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-04-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-2983".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 221629 475196
Identifier wsb-2017-2983
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7437SM 7
Publicatiedatum 2017-04-05
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 2983
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Arkelsteijnweg
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanbrengen van een uitstroomvoorziening nabij de Arkelsteijnweg in Bathmen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Bathmen