Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2017 gepubliceerd door Waterschap Rijn en IJssel. De publicatie is van het type Beschikkingen | afhandeling en heeft als identifier "wsb-2017-136".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beschikkingen | afhandeling
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Rijn en IJssel
Geo informatie (coördinaten) 210639 459005
Identifier wsb-2017-136
Jaargang 2017
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Postcode en huisnummer 7207AA 4d
Publicatiedatum 2017-01-06
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 136
Publicerende organisatie Waterschap Rijn en IJssel
Straatnaam Bronsbergen
Taal nl
Titel Verleende watervergunning, voor het aanleggen van een tijdelijke aansluiting aan Bronsbergen 4d te Zutphen
Uitgever Waterschap Rijn en IJssel
Woonplaats Zutphen