Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-12-2017 gepubliceerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "wsb-2017-11944".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018
Betreft regeling CVDR606597_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Waterschap Drents Overijsselse Delta
Grondslag artikel 110 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=110&g=2017-07-01
Grondslag artikel 113 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=113&g=2017-07-01
Grondslag artikel 117 van de Waterschapswet;1.0:c:BWBR0005108&artikel=117&g=2017-07-01
Identifier wsb-2017-11944
Jaargang 2017
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype waterschap
Publicatiedatum 2017-12-29
Publicatienaam Waterschapsblad
Publicatienummer 11944
Publicerende organisatie Waterschap Drents Overijsselse Delta
Startdatum 2017-12-30
Taal nl
Titel Verordening van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta houdende regels omtrent belasting voor goed beheer van de waterkringloop Verordening watersysteemheffing Waterschap Drents Overijsselse Delta 2018
Uitgever Waterschap Drents Overijsselse Delta
Waterschapsnaam Waterschap Drents Overijsselse Delta